งานการตลาด และ ส่งเสริมการตลาด

บริษัทเปิดให้บริการด้านการตลาดครบวงจร จัดทำเครื่องมือการตลาดต่างๆที่เหมาะกับสินค้าเพื่อสินค้าออกสู่ตลาด
และเป็นที่รู้จัก รวมถึงบริษัทยังให้บริการในการจัดหาช่องทางการตลาดเพื่อรองรับสินค้าให้กับลูกค้าทั้งใน
และต่างประเทศทั้งลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ

จัดทำเครื่องมือการตลาดครบวงจร

พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์
ให้เข้าสู่ตลาด และเป็นที่รู้จัก

จัดหาช่องทางการตลาด
เพื่อรองรับสินค้าของลูกค้า

Marketing & Banding Management

 

ในส่วนงานจัดทำเครื่องมือการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการในการของลูกค้า ทั้งลูกค้าที่เพิ่งเริมดำเนินธุรกิจ และ ลูกค้าที่ต้องการเพิ่มช่องทาง ให้ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าเป็นที่รู้จัก บริษัท เกลอ (ประเทศไทย) จำกัด มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ที่ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อเข้าใจความต้องการ และดำเนินการวางแผนร่วมกันกับลูกค้า เพื่อจัดทำเครื่องมือการตลาดได้ตรงความต้องการ ทั้งนี้บริษัท วางแผน และผลิตเครื่องมือต่างๆให้กับลูกค้า ด้วยเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ของบริษัทเอง และบริษัทยังมีผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงบุคลากร ที่มีคุณภาพในงานส่วนต่างๆ ที่ร่วมมือจัดทำงานต่างๆให้กับ ลูกค้าได้ครบ และสมบูรณ์ ครอบคลุมงานการตลาดครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น งานสิ่งพิมพ์ งานเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ งานสื่อวิทยุ งานสื่อโทรทัศน์ งานสื่อเคเบิล งานจัดอีเว้นท์ งานออกบูธ และงานโร้ดโชว์ การดำเนินการของบริษัท ครอบคลุมถึงทุกกระบวนการผลิต เพื่อเครื่องมือการตลาดของลูกค้าพร้อมใช้งาน