งาน ออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง และปรับปรุง

บริษัทเปิดให้บริการด้านต่างๆในส่วนงานก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

งานออกแบบ

งานพิธีการขออนุญาติก่อสร้าง

งานก่อสร้าง และงานระบบ

งานออกแบบภายใน

งานจัดสวน

งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทั้งงาน ด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน จัดสวน และการก่อสร้าง ทั้งระบบ มากว่า 15 ปี ได้มารวมกัน ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อ “มอบความสุขและความสมบูรณ์สำหรับสิ่งก่อสร้าง อาคาร บ้าน งานระบบ สำนักงาน ซ่อมแซมและปรับปรุง งานตกแต่งภายใน งานจัดสวน แก่คุณ” และด้วยระบบการจัดการที่ ชัดเจน ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน พร้อมคณะที่ปรึกษา ทั้งด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ด้านสถาปัตยกรรม ด้านตกแต่งภายใน ที่มีใบประกอบวิชาชีพถูกต้อง สำหรับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้เข้าใจในระบบงานก่อสร้าง และตรวจสอบความถูกต้องใน ระหว่างการดำเนินงาน ทุกขั้นตอน ตั้งแต่งานฐานราก ถึงงานตกแต่ง ซึ่งทาง บริษัท เกลอ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงความ จำเป็นนี้ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน เข้าใจ และมีความไว้วางใจ ในทุกขั้นตอน โดยได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานแบบ One Stop Service ดังต่อไปนี้

 • การออกแบบ
 • การเซ็นสัญญา
 • การขออนุญาตก่อสร้าง หรือต่อเติม ปรับปรุง ดัดแปลง
 • การปรับสภาพพื้นที่ สถานที่
 • การดำเนินงานก่อสร้าง หรือต่อเติม ปรับปรุง ดัดแปลง
 • การดำเนินการตกแต่ง (ถ้ามี)
 • การส่งมอบงานและการรับประกันผลงาน (ตามเอกสารสัญญา ในแต่ละกรณี)

ควิกฟิก

บริการน้องใหม่ของบริษัท เกลอ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขานรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการหา ทีมงานมืออาชีพที่รู้งาน รับผิดชอบ และเชื่อถือได้ในการให้บริการซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติมบ้าน อาคาร ห้องพัก บริษัทนำทีมช่างมากฝีมือ เปิดให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้า ที่ต้องการซ่อม แก้ไข และปรับปรุงต่อเติม ทั้งงานเล็ก งานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น งานกระเบื้อง งานสี งานฝ้า งานหลังคา งานระบบไฟฟ้า และระบบประปาสุขาภิบาล โดยมีขั้นตอนการทำงาน ที่ชัดเจน เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้

 1. รับเรื่อง ข้อมูลจากลูกค้า และส่งเข้าประเมินการแก้ไข และราคา
 2. เสนอราคาเบื้องต้น เพื่อลูกค้าพิจารณา
 3. ส่งทีมงานเข้าตรวจเช็คหน้างานจริง และประเมินการแก้ไข วิธี ขั้นตอน ระยะเวลา และราคา
 4. เสนอราคาให้ลูกค้าเพื่อยืนยันเข้าดำเนินการ
 5. นัดหมายเข้าดำเนินการ
 6. เมื่องานแล้วเสร็จ นัดหมายส่งมอบงานตามกำหนดเวลา เพื่อลูกค้าตรวจสอบ