เกี่ยวกับบริษัท

ผู้บริหาร

สิริโชค ปาละภูติ
Managing Director

สิริพร เชื้อวงค์
General Manager / International Marketing Manager

ประเภทธุรกิจ:

บริษัท เกลอ ( ประเทศไทย)  จำกัด เปิดดำเนินการเพื่อให้บริการลูกค้าในงาน 3 ส่วน คือ

GCD : GLER Construction & Development – ส่วนงานออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง และปรับปรุง
GMB : GLER Marketing & Branding Management – ส่วนงานการตลาดและส่งเสริมการตลาด
GTS : GLER Trader & Supply Chain – ส่วนงานจัดจำหน่ายและบริหารการกระจายสินค้า

โดยงานทั้ง 3 ส่วนนี้ทางบริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในแต่ละส่วน พร้อมให้การดูแล ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำ แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ความชัดเจน และได้ให้ได้งานตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

สำนักงาน

49/864 ซ.แจ้งวัฒนะ 28 หมู่ 2 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 1120
โทรศัพท์ 02-038-2235